3-18-%d7%9e%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%a8%d7%a9%d7%9d

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.