מתי המעסיק חשוף לביקורת משרד החינוך ולקיזוזים? האם עובדים עלולים לתבוע את פערי הפרשות הקרן או להטיל את האחריות לבחירת התאמת הקרן על המעסיק? מה קורה כשמופרש לעובד 8.4% לקרן השתלמות רגילה? בסיכום שלפנינו נענה על השאלות ונכיר את הקרנות.

גם בקרן רגילה, וגם בקרן למורים – המטרה המרכזית היא לעודד השתלמות ומשכך גם קיימת הטבת מס. חלקו של העובד המופחת משכרו, אכן ממוסה, אך הפרשתו של המעסיק פטורה ממס בעת ביצוע ההפרשה וגם בעת המשיכה הכספית ברבות הימים. אולם בעוד בקרן רגילה, תנאי הקרן מאפשרים שימוש לכל מטרה בקלות יחסית והעובד מושך את הכסף הצבור כולל רווחים בניכוי דמי ניהול, בקרן למורים – מבנה התנאים מעודד יציאה בפועל להשתלמות ותשלום "חלף שכר". עובד הבוחר ל'שחרר' את כספי הקרן לעובדי הוראה יכול לבצע זאת בגיל פרישה- בזכאות מלאה, ולפני כן – בהתקיים תנאים מסויימים, אך תוך קיזוז של 11%(!!) מהפרשות המעסיק!

בקרן רגילה – שיעורי ההפרשה הינם 7.5% הפרשת מעסיק, ו 2.5% הפרשת עובד (סך הכל 10%).
הקרן מתנהגת כתכנית חסכון, והעובד רשאי לפדות את כספי הקרן בסכום אחד מרוכז ללא מס בכל 7 שנים. העובד משחרר את הקרן בתוספת צבירת רווחים בניכוי דמי ניהול העומדים על כ 1%.

בקרן למורים וגננות – שיעור ההפרשה הוא 8.4% מעסיק, ו4.2% הפרשת עובד (סך הכל 12.6%).
הקרן מקנה את הזכות ליציאה לשנת שבתון בכל 7 שנים. בשנת השבתון הקרן מעבירה מידי חודש "חלף משכורות" לעובד 77% מגובה שכרו האחרון. העובד זכאי לעבוד עד שליש משרה לכל היותר. אפשרי גם לבקש לצאת לשנת שבתון לאחר 6 או 8 שנים ובהתאמת שיעור השכר המועבר נמוך יותר 66% או גבוה יותר 88%. כלומר 11% בגין כל שנה)
קרן השתלמות למורים אינה תוכנית חסכון, היא מקנה זכויות נוספות מעין 'ביטוחיות', ולא רק סכום צבירה. דמי ניהול עומדים לכאורה על 1.6% אולם בפועל הקרן סופגת את עדכוני שכר העובד. כך, גם כאשר שכר המורה צמח במהלך השנים בעקבות גמולי השתלמות, תפקידים וכן הלאה, השכר המשופה בשנת ההשתלמות יהיה תואם לשכר אחרון, ולא לממוצע השכר בפועל.

בתקנון שירות עובדי הוראה נקבע כי עובדי הוראה זכאים להפרשות לקרן השתלמות ייעודית למורים.

עובד הוראה שזכאי לקרן אינו רשאי לבחור בקרן רגילה.
> המוסד מתוקצב עבור קרן מלאה בשיעור 8.4%. כאשר ההפרשה היא בשיעור 7.5% צפוי קיזוז במקרה של ביקורת על פער 0.9% שלא שולם.
> במידה ומופרש סך 8.4% לקרן רגילה – בהתאם לכללי מס הכנסה – נדרשת זקיפת שווי על הפער בסך 0.9%. חלק מתוכנות השכר שוגות – ואינן מבצעות זקיפה. יתכן כי במועד המשיכה תנכה הקרן מס על ההפרשה העודפת.
> עובד שהופרש לו 7.5% והתקדם משמעותית בדרוג השכר שלו, ניזוק ומקבל מהקרן סכום נמוך משמעותית לעומת מצב בו היתה מבוצעת לו הפרשה לקרן עובדי הוראה.

להלן סיכום ההבדלים בין קרן רגילה לקרן למורים:

 קרן השתלמות רגילהקרן השתלמות למורים וגננות
שיעור ההפרשה החודשימעסיק 7.5%, עובד 2.5%מעסיק 8.4%, עובד 4.2%
מי זכאי?עובדים במגזר הציבורי/כלולים בהסכם קיבוצי מזכהעובדי הוראה במוסד חינוך, המועסקים מעל שליש משרה, וגילם נמוך מ 55. (עובדי הוראה שאינם זכאים - זכאים לקרן 'מקור' אשר תנאיה זהים לקרן השתלמות רגילה.)
מועד שחרור הכספיםלמטרת השתלמות - לאחר 3 שנים. לכל מטרה - לאחר 6 שניםבכל 6/7/8 שנים
גובה התמורהבהתאם לכספים שהופקדו + רווחיםבהתאם לשכר אחרון * 11% * מספר שנות הצבירה * שיעור משרה ממוצע
רכיבי תשלום נוספים-החזר תשלומים לביטוח לאומי
- החזר דמי לידה ומילואים במקרה שהיציאה להשתלמות הפחיתה זכאות
אפשרויות עבודה תוך כדי השתלמותאין הגבלהעד שליש משרה
תנאים לשחרור מוקדםמיסוי חלק המעסיקבשחרור מוקדם עלול העובד להפסיד את חלק המעסיק! למעט:
1. במקרה פרישה/פטירה זכאות מלאה לכספים שנצברו
2. תנאים נוספים תלויי גיל ועוד: זכאות ל 89% מחלק המעסיק וניכוי 3% דמי ניהול.
פטור ממס קיים פטור עד גובה הפרשה של 7.5%. הפרשה מעבר לכך מחויבת במסקיים פטור על תשלומי המעסיק עד הפרשה בגובה 8.4%.