בחודשים האחרונים ביצענו פאנלים, מפגשים אישיים עם עשרות מוסדות וסקירה תמציתית שהופיעה בחוזר חודש קודם.
החודש, בתי ספר יסודיים חינוך מיוחד התבקשו להעביר את נתוני צוות המורים על מנת שמשרד החינוך יעניק ציון המרה למורה. יש להעביר היקפי משרה מדויקים, דרוג המורה, סמל המוסד וכמובן תפקיד המורה. משרד החינוך מבצע את התחשיבים ע"י חברה זכיינית "חברת יוניק מערכות".
הליך ההמרה נעשה באופן הבא: שכר המורה בעולם הישן מחושב היום ממספר רב של סעיפים המופיעים בשורה ארוכה של שורות בתלוש שכרו ובכלל זה שכר בסיס, גמולים, תוספות שונות ותוספת תפקיד. השכר הכולל מתורגם לערך דרוג המרה המביא לשכר המוצג בשורה אחת בתלוש השכר של המורה בעולם אופק חדש. כל קידום ותוספת תינתן מכאן והלאה על הערך החדש ש"קובע". משל הפכו את מונחי השקלים ותרגמו לדולר ומכאן והלאה מדברים במטבע החדש.

השלבים למי שמנסה לחשב עצמאית:

שלבים

• בסיס שכר להמרה
סימולציה ל-100% משרה שכר מרץ אחרון של המורה
נטרול תוספת שקלית וגמולים שקיימים ברפורמה בנוסף (חינוך, ריכוז, חנ"מ וכו')
נטרול החזרי הוצאות או כל תוספת אחרת ששולמה למורה

• הכפלה במקדם המרה
מקדם המרה בהתאם לנתונים האישיים/התפקיד. (מנהל / מחנך / מקצועי / "אם").

• שכר אחרי המרה
תוצאת ההכפלה – בסיס השכר כפול מקדם ההמרה.

• קביעת הדרגה
מציאת השכר בשורת הוותק המתאימה ב'חיפוש לאחור'. מחפשים בטבלת ההמרה המתאימה לדרגתו של המורה בשורת הותק שלו את הסכום שתואם לסכום השכר בנטרול התוספות האמורות
לכאורה נשמע פשוט למדי ואין צורך להתערב בהליך ההמרה המבוצע ע"י משרד החינוך. אלא שיש לשים לב שמצב אישי ותפקיד ספציפי ברגע נתון של רגע ההמרה (תנאי העובד בחודש מרץ טרום תקופת האמורה) "מוקפא" לו לנצח. כך למשל גמולים שחושבו עד כה לעניין חלק מהתוספות, יכללו מכאן והלאה כחלק משכר המורה לכל דבר ועניין (כך כל מורה בחינוך מיוחד יצא נשכר), כל גמולי התפקיד באופק חדש גבוהים משמעותית לפעמים אפילו עד פי שתיים. "מורה אם" במועד ההמרה, תהנה מתוספת נצחית! ומשכך מי שעומדת להיות אמא אחרי חודש מרץ יתכן מאוד שכדאי לה לבקש לדחות את מעברה לאופק חדש לעוד שנה! ההמתנה בת השנה יכולה להעניק לה מתנה ותוספת לכל החיים. כנ"ל מי שהינו בעל תפקיד חינוך. ההטבה הגלומה בתוספת החינוך תורגמה לערך שכר באופק חדש. ערך שמלווה אותו לכל החיים.
להלן דוגמא לשתי מורות בעלות דרוג ותק היקפי משרה ותפקיד זהה (דרוג ב.א., ותק 5, מורה מקצועי בשלב חינוך יסודי). שתיהן אימהות בשנת תשפ"ב ובכל זאת כל אחת מקבלת שכר שונה. כי האחת בעבר במועד ההמרה היתה אימא, והשנייה הפכה לאם לאחר מועד ההמרה.

הבדל של כ 300 ₪ על בסיס חודשי לכל החיים!

עובדת א ב