הרפורמה בחינוך המיוחד מתחילה לחלחל לתקציבי הרשויות:
החופש של החגים לא יתקיים בחנוכה ואלו עלויות נוספות יש לכלול בתקציב לשנת 2020, אם איננו רוצים סטיות בלתי צפויות.

מחיאות הכפיים של בתי הספר של החגים היו מוקדמות מדי. התקציב הראשון שירד מסדר היום הינו תקציב בית הספר של החגים. מן הסתם גם בפסח לא יאשרו קייטנות.
הסיבה: למשרד החינוך חסר היה תקציב בסעיפי חינוך מיוחד. זו ההזדמנות להיעצר רגע ולהבין אלו השלכות נוספות צפויות על תקציב הרשות בעקבות הרפורמה? הרפורמה כוללת בין היתר – חתירה לשילוב תלמידים במסגרות הרגילות ושינוי במבנה וועדות ההשמה.

השלכות תקציב 2020 להכללה מידית:

1. מומלץ בתקציב לשנת 2020 לשריין תוספת עלויות. צפי לשילוש מספר הוועדות: הקצאת חדרים, שרותי פקידות, מעטפת של תקורה כיבודים וכמובן עלויות יעוץ גבוהות יותר.
2. מומלץ לשריין בתקציב 2020 תוספת עלות סייעות. זו העלות המהותית כמובן, בעקבות הרפורמה. לאור העובדה כי סייעת כיתתית ממומנת בשיעור 30% ע"י הרשות המקומית, תוספת תגבור וסיוע לתלמידים משתלבים עומדת להיות מושתת על הרשויות. למעט מחוז צפון – ביתר רחבי הארץ השינוי יחל מחודש 9.2020 ולכן ההשלכה המלאה תהיה רק בשנת 2021.
3. תקציב ניידות טכנולוגית נטו, מומלץ להגדיל בכ 30%. משרד החינוך אינו מתחייב עוד למימון כבעבר, ורצון ההורים מכתיב את סדר היום.

הרחבה: קצב הגידול של תלמידי החינוך המיוחד גובר והולך, כ 270 אלף תלמידים. כמעט כפול מלפני 15 שנה. התקציב נאמד בכ 10 מיליארד שקל. העלייה בהיקף התלמידים המאובחנים נובעת כמובן לא רק מגידול דרמטי בחלקם באוכלוסייה אלא גם מכך שהליכי האבחון בלקויות הקלות (שפה, התנהגות וכן הלאה) יעילים וטובים מבעבר והמודעות והפתיחות של הורים ומורים גדל. הטענה הרווחת היא שתלמיד שמשקיעים בו בגיל צעיר, "עולה" בסופו של דבר "זול" יותר למדינה בגיל מאוחר, היא טענה שמרחפת אבל מעולם לא הוכחה. כמוכן השאיפה כי המדינה תפעל בהתאם למדניות שהחליטה "מדינת רווחה" אינה מתכתבת עם היכולות התקציביות שלה. מה גם, שמשרד החינוך וגורמים רבים מציגים רשימת מעלות לדילול תלמידי חינוך מיוחד בכיתות נפרדות, כמו למשל "שילוב בגיל צעיר תורם להסרת דעות קדומות. הופך את החברה לשוויונית יותר".
הפתרון היצירתי הנובע בראש ובראשונה משיקולי תקציב הינה לשלב את תלמידי החינוך המיוחד בלקויות הקלות בכיתות רגילות. בעוד העלות השנתית של תלמיד במערכת החינוך המיוחד מוערכת ביותר מכפי 5 מעלות תלמיד במערכת החינוך הרגילה (בעיקר בגין כיתות הלימוד הקטנות יותר וכן תוספות שרותי פרא רפואי). שילוב התלמיד במערכת החינוך הרגיל בתוספת סיוע אישי, יגיע רק לכפי 2 מעלות תלמיד במערכת הרגילה.

מטרת הרפורמה שאושרה ביולי 2018 היא להגדיל את שילובם של תלמידי החינוך המיוחד בחינוך הרגיל, מה שמוזיל עלויות. השנה החל פיילוט במחוז הצפון לקראת שילובה בכלל מערכת החינוך בשנה הבאה.