%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9d

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.