בניית תקציב מאוזן – כלים מעשיים, גבייה מהורים האסור והמותר, תמצית בדיקות איתנות פיננסית, העסקת עובדים לפי חוקים ותקנות