הנחת מוצא – הביקורות לא תעלמנה, הן רק נכנסו לבידוד קצר מועד.
אז אם גם אצלכם עומסי העבודה מעט פחתו, זה הזמן שלכם לעשות את הסדר שתמיד רציתם.
זה גם הזמן לבחון מה אפשר לבצע באופן ממוחשב ותקין המאפשר עבודה יעילה יותר וגם מרחוק.

בהשתתפות:

רו"ח אביגיל שקוביצקי | עו"ד ורו"ח רמי אריה | רו"ח אורי דליות

אלו ספרים חייבים לנהל? האם אני מנהל נכון את התקבולים ואת הקופה? מה משמעות של פסילת ספרים וסנקציות כספיות? כיצד נכנס חוק הלבנת הון לתמונה? כיצד הכנה נכונה היום תאפשר לך לעמוד בביקורת ובכל בדיקה או חקירה?
באילו תוכנות כדאי לי להשתמש?