שלבים בבניית מצבת המורים. התייחסות למקסום תקציב, בחינת סל השעות שעומד לרשותי, עמידה בדרישות פדגוגיות תוכנית לימודים ותפקידי הסגל. התמקדות מיוחדת בדרישות למוסדות על יסודי וכן הרחבה על הביקורות השונות – פרופיל, שעות ושכר.