כנס החובה הדו שנתי לעמותות | Save The Date

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.