כנס הכולל 4 מושבים מגוונים ומעניינים; מיסים, בנקאות ואשראי, עמותות וחשבונאות. מתקיים במלון וולדורף אסטוריה.

מושב ג – פעילות עסקית בעמותה, פעילות מלכ"רית בחברה
מנחה: גב' אביגיל שקוביצקי, רו"ח
מרצה: גב' איריס שטרק, רו"ח | סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים
פאנל: מר אייל ירושלמי | סגן פקיד שומה אשקלון
מר אייל גלובוס, עו"ד | ראש רשות התאגידים

פעילויות בעמותה בעלי סממנים עסקיים:
פעילות עסקית בעמותה ועסק חברתי. שינוי מגמה ויחוס הוצאות. פעילות מלכ"רית בחברה.
ניהול ספרים וביקורת ניהול ספרים בעמותה:
ניהול ספרים במוסדות ציבור, סוגיות יחודיות בפעילות עסקית או זיקה עסקית ואופן הדווח.