עשרה טיפים לבניית תקציב ככלי בסיסי לצורך קבלת החלטות. דוגמאות מעשיות לתקציבי עמותות ומוסדות והצגה אינטראקטיבית של בניית תקציב וניתוח הכנסות.