מטרת ערב העיון:
ערב העיון יסקור את החידושים האחרונים בקשר עם חוק מס הכנסה וחוק מע"מ תוך דגש על החלטות מיסוי עדכניות והוראות פרשנות שפורסמו על ידי המחלקות המקצועית. בנוסף יוצגו תיקוני חקיקה מהשנה החולפת ותיקוני חקיקה צפויים וכן פסקי דין רלוונטיים מהתקופה האחרונה. בערב העיון תעשה סקירה תמציתית של מכלול הפעולות הנדרשות לביצוע בסוף שנת כספים תוך התייחסות לעדכונים הרלוונטיים.

// ברכות ועדכונים:
רו"ח רוחמה סלמן, חברת ועדת השתלמויות ירושלים.
// מנחה ומרצה:
מר אבי יהודיוף, רו"ח יו"ר ועדות המיסים מרחב ירושלים
// מרצים:
נציג רשות המיסים, מר רולנד עם-שלם – מנהל אגף בכיר מחלקה מקצועית..
מר רן ארצי, רו"ח,
רן כהן, רו"ח, לשעבר מנהל מחלקת מיזוגים פיצולים במס הכנסה
גקי מצא, רו"ח לשעבר מנהל רשות המיסים

// היבטים מרכזיים סוף שנת מס:
סוגיות נבחרות סוף שנת מס
חקיקה חדשה, פס"ד אחרונים
השפעת חוק ההסדרים – יתרות בעלים, שמוש ברכוש, רווחים צבורים וחברות ארנק
חוק המיזוגים החדש
קיזוזי הפסדים

הפסקת קפה

// עמדות חייבות בדיווח למס הכנסה:
על פי הוראות חוק מע"מ והוראות פקודת המכס, על העוסק / יבואן לדווח על נקיטת עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי הרשות תוך 60 יום מתום שנת המס. בערב העיון תבוצע סקירת העמדות החייבות בדיווח למס הכנסה ולמע"מ:
תכנוני המס החייבים בדיווח (תכנוני מס אגרסיביים), חובת דיווח על חוות דעת
נקיטת עמדה ועמדות חייבות בדיווח למס הכנסה.
עמדות חייבות בדיווח למע"מ – חברות החזקה, ניכוי מס תשומות דירת מגורים, ניכוי מע"מ ביטול הנחה, יבוא שרותים, השכרה לחברה וכן הלאה.