יום עיון לחשבות שכר, אחראיות כח אדם בסמינר ומנהלות מצבת מורים במכלול – ראשים שנותנות את המיטב למעביד ולעובדים

מושב א [10:00-11:00]
שכר וזכויות מורים הנגזרים מדיווח מצבת המורים
רו"ח אביגיל שקוביצקי, מנהלת משרד מישור חשבות

מושב ב [11:00-12:00]
משמעות מצבת המורים למוסד הלימודים: היבטים ושגיאות

הפסקה וכיבוד קל

מושב ג [12:15-13:00]
לבנות מצבת טוב יותר: פרקטיקה מעשית – פאנל

לתכניה המלאה >>>