מישורים לחינוך, אוקטובר 2016, דיווח מצבת תלמידים יסודי, עידכונים בנוהל ביקורות שכר