בימים אלו פורסם חוזר אגרות חוץ בחינוך המיוחד. הסכומים נותרו זהים לסכומים בשנה שעברה.

עם זאת, משרד החינוך הדגיש כי הזכאות אינה עבור תלמידים שזכאים לשירותי חינוך מיוחד ולומדים בכיתות לחינוך רגיל. המשמעות התקציבית העיקרית הינה לתלמידי 07 במוסדות העל יסודי הלומדים בכיתות שאינן כיתות חינוך מיוחד. וכן, למלוא תלמידי השילוב במוסדות החינוך – מספר אשר לכאורה ילך ויגדל בשנים הקרובות.