בדוח חישוב פרופיל, יתכנו פערים בין היקף משרה במוסד לבין היקף משרה לחישוב. תשומת לבכם לעניין כי  דיוק והכרה בכלל השעות משפיע גם על חישוב הפרופיל של המוסד וכן על ניצול השעות.

מתי זה קורה? מדובר בעובדים המשובצים ברמה ארצית באחוז משרה גבוה מהמותר עפ"י חוק (מקסימום העסקת מורה 42 ש"ש/ 40 ש"ש ו100% מישרה למנהל). חישוב הפער (אי ההכרה) מתחלק בין כלל המוסדות שבהם העובד משובץ, באופן יחסי להיקף עבודתו בכל מקום. מערכות משרד החינוך אינן מתריעה עם הדיווח!