השעות מיועדות לתגבור הוראה במגוון תחומי דעת שונים: שפות, מורשת, מדעים, חברה ורוח, חינוך פיננסי וחינוך אזרחי.
השעות הינן שעות הוראה תקניות ויש להכליל במצבת המורים. יש להגיש בקשה בקובץ מקוון ייעודי עד ליום 15/07/2021

תנאי סף:
חשוב לעיין בתנאי הסף של כל קול קורא בפני עצמו, להלן קישור >>> .
להלן מספר הדגשים לגבי שעות הוראה לקראת בגרות 5 יח"ל:
⇐ השעות יוקצו עבור קבוצת תלמידים המונה לפחות 8 תלמידים במקצוע הרלוונטי.
⇐ בחלק מהתחומים בנוסף על תקציב התקנים על הבעלות להתחייב להשלים שעות הוראה עד ל 3 שעות עבור כל יחידת לימוד. יש לקרוא את ההנחיות בעיון.
⇐ מספר התלמידים הניגשים לבגרות עומד על לפחות 85% מכלל תלמידי הקבוצה.