בחינה של שינויים בפעילות העסק והשלכה על חובת החוק: שינוי במחזור העסק? בשיעור רווח גולמי או רווח נקי? במספר מועסקים?

לקוחות משרד מישור נהנים ממידע מקצועי ונגיש.
מחוברים למישור תמיד מעודכנים. לחצו כאן.