505, 2020

מענק סיוע לעצמאיים – פעימה שניה – אושר ב-24/04/2020!

יום שלישי, 5 מאי , 2020|0 Comments

להלן טבלה מסכמת: הדגשים: ⇐ במידה והמענק מחושב עפ"י נתוני 2019 יש להגיש דוח עד 12/07/2020. ⇐ מבחן ההכנסה כולל אלו שאינן מעסק וכולל פטורות, לא כולל הכנסות מרווח הון ושבח. בהפחתת הוצאות שמותרות כניכוי [...]

105, 2020

עדכון קורונה – לעצמאיים ולחברות מענקים והקלות לנפגעים בשל התפשטות נגיף ה- covid-19 (קורונה)

יום שישי, 1 מאי , 2020|0 Comments

מענק סיוע לעסקים - "השתתפות בהוצאות קבועות" המענק מיועד לפצות על הנזק הכלכלי בעסק או בחברה לעומת שנה קודמת. שיעור הפיצוי? משתנה בהתאם למדרג המושפע מהיקף הירידה במחזור הפעילות לעומת אשתקד. מהו הנזק? מחושב לפי [...]

504, 2020

עדכון "משבר קורונה" | עצמאיים

יום ראשון, 5 אפריל , 2020|0 Comments

עדכון "קורונה" לעצמאיים - מענק עד 6,000 ₪ – אושר בחקיקה ביום חמישי כל עצמאי יכול לתבוע, ניתן שני בני זוג ארבעה תנאים 1. מעל גיל 20 בדצמבר 2019 2. עסק קטן תנאים מצטברים > [...]

404, 2020

עדכון "קורונה" לשכירים | האם המדינה מעודדת אבטלה על פני עבודה חלקית?

שבת, 4 אפריל , 2020|0 Comments

שכר עבודה מאפשר לעובד יציבות רציפות בטחון ונאמנות למקום העבודה וראייה צופה פני עתיד, שכר עבודה גם מעניק זכויות סוציאליות ופנסיוניות חופש חג ומחלה וכיוצ'. ימי אבטלה מוגבלים לגיל ולתקופות, ובכל זאת עובדים רבים מוצאים את [...]

2903, 2020

"משבר הקורונה" 29.3.2020 | סקירה לעובד

יום ראשון, 29 מרץ , 2020|0 Comments

סקירה לעובד | הנחיות רלוונטיות להיום, חשוב לעקוב אחר ההנחיות מדי יום מה נדרש ממני?  ⇐ שלב ראשון: הודעה על יציאה לחל"ת בלשכת התעסוקה באתר או באמצעות המייל. ⇐ שלב שני: הגשת תביעה לביטוח לאומי בטופס 1500 [...]

2903, 2020

"משבר הקורונה" 29.3.2020 | סקירה למעסיק

יום ראשון, 29 מרץ , 2020|0 Comments

סקירה למעסיק | הנחיות רלוונטיות להיום. חשוב לעקוב אחר ההנחיות מדי יום. בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות ליעוץ משפטי חל"ת - חופשה ללא תשלום ⇐ נוסח ההודעה המוצע ע"י לשכת התעסוקה מצורף: לאור הודעת [...]

2803, 2020

"משבר הקורונה" 29.3.2020 | סקירה לעצמאיים וחברות

שבת, 28 מרץ , 2020|0 Comments

סקירה לעצמאיים וחברות | הנחיות רלוונטיות להיום. עצמאי לא זכאי לאבטלה, ובכל זאת: ⇐ עצמאיים ובעלי שליטה בחברת מעטים אינם מבוטחים בדמי אבטלה ומשכך אינם זכאים לדמי אבטלה. בעל שליטה הינו מי שמחזיק הוא לבדו [...]

2103, 2020

פרילנסרים – כל מה שלא ידעתם

שבת, 21 מרץ , 2020|0 Comments

נקדיש מספר דקות לליבון סוגיות מס חוק ואבחנות למשלם עבור נותני שרותים, שהם "אולי" עובדים. יש סיכוי גבוה שתגלו מידע חדש שלא הכרתם. קישור למצגת פרילנסרים - מישור חשבות ויעוץ עסקי בע"מ >>> קישור לחוזר [...]

2712, 2018

האם חשוב שאחזיר את חובי לחברה?

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

יתרת חובה שעמדה במהלך שנת 2017 על 100 אלף ₪ או יותר וקיימת יתרה בסוף שנת 2018  -חובה לדווח כהכנסה. (דיבידנד אם יש עודף בחברה, או מס הכנסה אישי אם אין עודף בחברה). הדגשה: החזר [...]

2712, 2018

חסכון בריבית של מס הכנסה

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

ללא קשר למועד הגשת דוח סופי, קיימת חשיבות לבצע כבר בימים אלו אומדן רווח לשנת המס. נישום חייב לשלם ריבית בשיעור 4% והפרשי הצמדה על סכום חובו לרשות המסים - מתום שנת המס ועד למועד [...]

2712, 2018

פנסיה חובה לעצמאים

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

משנת 2017 גם עצמאים מחויבים להפריש לעצמם לביטוח פנסיוני. ההפקדה תבוצע עד לתום שנת המס. עצמאי שלא יפקיד עלול להיקנס. תשלומים שהופקדו עבור העצמאי כשכיר, יכולים להיות מופחתים מתקרת ההכנסה החייבת בהפרשה לפנסיה.  לא חל [...]

2712, 2018

בדיקת מקדמות בביטוח לאומי

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

מענק פגיעה בעבודה מתקבל עפ"י המקדמות ששולמו בפועל עד יום הפגיעה! חשוב לבדוק האם המקדמות משקפות את הרווח הצפוי בסוף שנה. הגדלת מקדמות או הקטנת מקדמות אינה מהווה אסמכתא מבחינת ביטו"ל לסיווג מבוטח כ"עצמאי" או [...]

2712, 2018

בחינת שינויים בפעילות

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

האם נדרש ממני להתחיל בדווח אוטומטי וישיר לקופות (מעל 10 עובדים)? האם נדרש ממני לנהל ספרים באופן שונה? אם אין רשימה – בקש כעת מרו"ח האחראית על התיק ונשלח לכם רשימת כל הספרים שאתה מחויב [...]

2712, 2018

שכירות למגורים

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

למבקשים לשלם במסלול הקצר 10% ללא הכרה בהוצאות. אפשרי עד סוף חודש ינואר באתר מס הכנסה, קישור>>> תקרת הפטור עומדת על 5,030 ₪ לחודש.

2712, 2018

פנסיה וקרנות

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

מומלץ לבדוק מול סוכן הביטוח ולמצות את גובה ההוצאה המוכרת המאפשרת הכרה בהוצאות או זיכוי במס לשנת 2018.

2712, 2018

התארגנות להצהרת הון

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

מומלץ לאסוף תיעוד ולהיערך להצהרת הון. כל הסבר כלכלי למחיה כמו למשל מתנה מקרובי משפחה. אם ההכנסה המדווחת בדוח האישי שלכם אינה מספקת הסבר למחייה, חשיבות שמירת המסמכים גדלה.

2712, 2018

ספירת מלאי

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

אפשרי 10 ימים לפני או אחרי סוף השנה תוך תיעוד התנועה שחלה באותם הימים. אין לתעד ספירה בעפרון! הספירה תכלול : מספר עוקב לכל גיליון  /  תאריך ספירה ומקום / שמות הסופרים / חתימות הסופר [...]

2712, 2018

שמירת מסמכים

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

יש לשמור את מערכת החשבונות 7 שנים משנת המס שאליה היא מתייחסת, או 6 שנים מיום הגשת הדוח, לפי המאוחר. מסמכים שהנישום אינו חייב לנהל, אך ניהל אותם, יש לשמור במשך 3 שנים.

2712, 2018

דווחים נדרשים

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

האם עלי לדווח - משיכת דיבידנד? על עסקאות אקראי? מכירה הונית? עסקאות מחו"ל?

1212, 2017

בחינת עמידה בחובותייך כמעסיק

יום שלישי, 12 דצמבר , 2017|0 Comments

זה הזמן לשאול את עצמנו: [*] האם בעסק תלוי במקום בולט הודעות בדבר שכר מינימום וזכיות בסיס? [*] האם לכל העובדים המועסקים מעל חודש יש טופס הודעה/הסכם עבודה עם מלוא הפרטים הרלוונטיים? [*] האם כל [...]

1212, 2017

בחינת אפשרות חישוב נפרד בגין הכנסות בן זוגי העובד עמי בעסק?

יום שלישי, 12 דצמבר , 2017|0 Comments

מס הכנסה: החל משנת 2014 בני זוג זכאים לחישוב נפרד אם התקיימו כל אלה: (א) יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף. (ב) כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה [...]

1212, 2017

עדכונים מרכזיים לעניין הביטוח הלאומי

יום שלישי, 12 דצמבר , 2017|0 Comments

הרמת מסך ההתאגדות בחברה בחוק ההסדרים לשנת 2017 נוסף סעיף 367א לחוק הביטוח הלאומי שלפיו הועמדו לרשות המוסד לביטוח לאומי מספר אמצעים אשר מקנים למוסד לביטוח לאומי אמצעי אכיפה אפקטיביים. בין היתר יכול המוסד לביטוח [...]

806, 2017

גביית חוב ממעסיק

יום חמישי, 8 יוני , 2017|0 Comments

ב- 1.7.17 תיכנס לתוקפה הוראת ביטוח לאומי, על פיה המוסד לביטוח לאומי רשאי לגבות ממעסיק שלא דיווח ו/או שלא שילם את דמי הביטוח עבור עובדו, החזר קצבאות ששולמו וישולמו לעובד.