מס הכנסה מבצע מפעם לפעם ביקורות פתע על ניהול ספרים במלכ"רים
יחד נבדוק האם העמותה מוכנה ערוכה ועומדת בכל הכללים?

[מה נבדק?]

> האם מנוהל ספר קופה בהתאם לכללים, ויתרתו תואמת ליתרת שיקים ומזומן בקופה?
> האם רישום קבלות מיד עם קבלת התקבול ועם פרטים מלאים?
> האם נכסים בבעלות העמותה רשומים בספרים כיאות?
> האם קיים רצף קבלות נפרד (בסדרה נפרדת) לתרומות / מתן שירותים?
> האם מנוהל ספר כרוך לרישום תרומות בשווה כסף?

[פעילויות ספציפיות]

> מוסד לימוד – האם נגבה שכ"ל ונרשם כדין? ספר תלמידים?
> כולל אברכים – האם יש אברכים הממלאים תפקיד? בדיקת סכומי המילגות והסבר לשונות.
> פעילות תמיכות והלוואות בכסף – מה הקריטריונים? האם יש חריגות? הקשרים בין מקבלי מלגות לבין נושאי משרה.
> חלוקת מזון לנצרכים – מה הקריטריונים והאם נרשמים באופן תקין בספר כרוך לתרומות בשווה כסף?
> מוסדות תרבות – האם נערכות הגרלות לצורך מימון הפעילות?
> במידה שמתקיימת פעילות עסקית (גם אם שולית) האם מנוהלים הספרים הנדרשים עבור פעילות זו (כג' ספר הזמנות לאולם)?

​לכל שאלה פנו כמובן לרו"ח הרפנרטית שלכם ​

למידע והרחבה על הוראות ניהול ספרים ראו באתר, קישור >>>

למידע בנושא רישום תקין של קבלות, קישור >>>