בימים אלו קיבלו מוסדות החינוך הודעה על ביקורת הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום בתקופת התפרצות מגפת ה"קורונה" ביקורת זו נשלחה למוסדות חינוך אשר הוציאו חלק מעובדיהם לחל"ת.
עפ"י הנחיות משרד החינוך, עובדים בתפקידים מתוקצבים לא ניתן היה להוציא לחל"ת. צוות עודף על משימה מתוקצבת, אף הוא לכאורה לא איפשר את הוצאת העובד לחל"ת. (לא קיימת אבחנה בין "כתף לכתף")
לעומת זאת, בעמותה בה קיימים מגזרי פעילות ניתן היה להוציא לחל"ת עובדים במגזר שאינו מתוקצב. להרחבה ראה חוזר משרדנו חודש מאי 2020 (קישור)

לקוחות משרדנו הנדרשים להדרכה או לווי ניתן לפנות לרפרנטית על השכר.