בימים אלו נשלחו למוסדות ביקורות בגין תקצוב עוזרי הוראה. במסגרת הביקורת נבדקו הנתונים הבאים:

1. סך הקבוצות המפוצלות בפועל במוסד
2. שעות עוזרי החינוך המבוצעות במוסד
3. שעות רכז בית ספרי המבוצעות במוסד
4. השוואת התקציב לעלות מעביד בפועל. בסעיף זה בחלק מהמוסדות משרד החינוך טעה והשווה תקציב מול שעות מבוצעות ולא מול עלות בפועל.
5. ניצול תקציב העשרה
6. השלכת חסרי תקצוב על תקציב התקורה של המוסד.

מוסדות רבים טעו בהגשת דוחות הביצוע, למרות ביצוע תקין. לפיכך, ככל שנמצאו פערים למוסד, משרד החינוך מאפשר לדוח מחדש את דוחות הביצוע. מוסד שקיבל ביקורת כזו מומלץ להגיב בהקדם בהתאם ללוחות הזמנים של משרד החינוך.

מחלקת מקסום תקציבי חינוך במשרדנו, מנוסה בתחום ניהול הכספי של תכניות לימוד חינוכיות: ניצנים, בית הספר של החופש הגדול, תכניות עזרי הוראה. במקרה שאתם נתקלים בקושי במלוי הדוחות, מבקשים למקסם תקצוב או נדרשים ללווי בביקורת משרד החינוך – פנו אלינו.