שכר עובדי ההוראה מתעדכן ב 1,000 ₪ לעובד ברפורמת אופק חדש וכ 500 ₪ לעובד בעולם ישן.
מוסדות המבצעים שעות הוראה ללא תקצוב – מוכש"ר, תל"ן ושעות עודפות –נותרו ללא כיסוי תקציבי.
דוגמא: גרעון שנתי של כ 70,000 ₪  מוסד מוכש"ר / עולם ישן / 2 כיתות בשכבה / 1 תל"ן יומית (5 ש"ש)
זו דוגמא סולידית אשר יכולה להכפיל את עצמה ככל שמספר שעות העודפות רב יותר ושעות התל"ן רבות יותר.