תהליכי האכיפה והבקרה לעמידת בתקרות הגביה המותרות בתשלומי הורים, מחלחלים בהדרגה ובשקט יחסי. לא הוכרזה רפורמה או מהפכה, ומשכך רוב המוסדות ממשיכים לפעול כימים ימימה בבחינת "מה שהיה הוא שיהיה" ללא כל בחינה עצמית והערכות לבקרה. במספר מוסדות מתקיימים בימים אלו הליכי ביקורת עומק על גביה מהורים.
המוסדות נדרשים למילוי מלוא הכללים בהתאם לחוזר מנכ"ל: החל מפתיחת חשבון בנק נפרד בניהול ההורים וכלה בביצוע רישום מדויק של פעילויות בהתאם לשנתון והשבת כספים להורים בגין גביה עודפת. קיימת חשיבות לבצע רישום מדויק ובהיר בגין מה בוצעה כל גביה מהורים, לתעד תכתובות והודעות להורים, לנהל משק סגור בחשבון בנק נפרד וכן הלאה.

בעניין "פחת הגביה" במקרה והורים מתקשים להשתתף בעלויות, אפשר ליהנות ממלגות. בימים הקרובים מחלקת "מקסום תקציבים" תבצע פניה פרטנית לכל מוסד שיכול ליהנות מפריבילגיה זו.
אנו ממליצים לעיין בהנחיות משרד החינוך. מתוך ניסיון, חלק ניכר מהדרישות ישימות לאורך זמן. תיעוד ורישום בזמן אמת מקל במועד ביקורת.

קישור לחוזר מנכל משרד החינוך תשס"ג 3 (א') סעיף 12 >>>

קישור נוסף לחוזר מנכל משרד החינוך תשס"ה 4 (א') סעיף 7.5

קישור נוסף לחוזר מנכל משרד החינוך תשפ"א 1