החל משנת הלימודים תשפ"ד, תלמידי ישיבות קטנות – מוסדות תרבותי ייחודי, בעלי זכאות לשירותי חינוך מיוחד עפ"י וועדת זכאות ואפיון, זכאים לקבל תמיכה מקצועית בהתאם למשאבים הקיימים מתוך האפשרויות הבאות: שעות הוראה, שעות טיפול או שעות סיוע אישי.
שעות התמיכה יינתנו ע"י מרכז טיפולי לפי בחירת המוסד הלימודי.

לתשומת לב:

  • על המרכז הטיפולי חלה חובה לנהל את הפעילות בכרטסות נפרדות במערכת הנהלת החשבונות
  • המרכז רשאי לגבות תקורה של עד 5% מכלל ההקצאה
  • יש להחתים את המפקח המתכלל על דוח בסוף כל רבעון
  • יש לצרף חתימת הורים בתחילת ובסיום שנת הלימודים