⇐ בבתי ספר יסודי עם מספר כיתות 5–12: גמול ריכוז במקצועות מסוימים כמו אנגלית, עברית, לשון וכו' – ראה פרוט מלא בחוזר.

⇐ מוסד על יסודי : גמול ריכוז לכל מקצוע הדורש ריכוז: א. נלמד 24 עד 48 ש"ש בכיתות השונות. ב. קיימים במוסד עוד שני מורים לפחות המלמדים את המקצוע וסך היקף משרתם הינו לפחות משרה מלאה אחת.

יש להגיש בקשה עבור עובד הוראה אחד בלבד בכל מוסד. ולשלוח כמופיע בחוזר.

שימו לב! מספר המכסות מוגבל, בית ספר שלא תוגמל במשך שנתיים סיכוייו רבים יותר.
להלן קישור>>> תאריך אחרון 31/10/22.