גמול ריכוז מקצוע קטן נועד לריכוז של מקצוע הנלמד בכיתה. גובה הגמול הוא 4% ומיועד ליסודי קטן / מקצוע קטן בעל יסודי.

מי יכול לבקש תקציב לגמול ריכוז?

> בתי ספר יסודי עם מספר כיתות 5–12: גמול ריכוז במקצועות מסוימים כמו אנגלית, עברית, לשון וכו' – ראה פרוט מלא בחוזר.
> מוסד על יסודי: גמול ריכוז לכל מקצוע הדורש ריכוז: א. נלמד 24 עד 48 ש"ש בכיתות השונות. ב. קיימים במוסד עוד שני מורים לפחות המלמדים את המקצוע וסך היקף משרתם הינו לפחות משרה מלאה אחת.

להלן קישור >>> 

כיצד ניתן לקבל?

יש להגיש בקשה עבור עובד הוראה אחד בלבד בכל מוסד. ולשלוח כמופיע בחוזר.
תאריך אחרון להגשה 31/10/2021. שימו לב! מספר המכסות מוגבל, בית ספר שלא תוגמל במשך שנתיים סיכוייו רבים יותר.