עפ"י הודעת משרד החינוך, החל משנת תשפ"ג יתוקצבו המוסדות עבור הוצאות פדגוגיות בסכומים שבין 300,000 ₪ למילון ₪, בהתאם למדד הטיפוח והגודל של המוסד.

מנהלי בתי הספר ייהנו מגמישות ניהולית, תקציבית ופדגוגית ב- 6 תחומים. מנהל בית הספר ירכוש את המענים החינוכיים באמצעות מערכת גפ"ן:

בהתאם לזאת, פרסם משרד החינוך מכרזים לספקים אשר מספקים זה מכבר שירותי חינוך או לספקים אשר מפתחים שירותי חינוך באחד מ- 6 התחומים שצוינו מעלה. לקריאה על מכרזים אלו באתר משרדנו, קישור >>>