בעקבות בדיקת עומק של עשרות ביקורות חל"ת, נוכחנו כי קיימות מספר טעויות טכניות בביצוע תחשיב הקיזוז – קוזז בטעות גם בגין רכיבים שאינם שכר מעל 5%.
כמשרד המוביל בכלכלת חינוך מזה מעל 15 שנה ראינו לעצמנו זכות וחובה להוביל לעדכון.
משרד החינוך נענה לבקשתנו, ולאחר קיום פגישה והעברת חומרים, בוצע תיקון רוחבי למאות מוסדות.
מאות בעלויות צפויות לקבל החזרי של אלפי ועשרות אלפי שח ובסך הכל כ 2 מיליון יוחזר לבעלויות.
אנו מעריכים ומודים לאגף ביקורת במשרד החינוך על הנכונות לפתוח תחשיב מחדש ולבצע החזר כספי במקום בו נדרש. זה מחזק ומכבד כל מוסד באשר הוא.