הזדמנות אחרונה לעדכן את מצבת המורים. (עד 3.5.2022) עפ"י הנחיות המשרד יש לדווח את מלוא צוות ההוראה. כך נדרשים המוסדות לדווח את השעות המתוקצבות ע"י משרד החינוך, ואף את השעות הממומנות ע"י ההורים (תל"ן והשלמת שכ"ל) ושעות ממומנות ע"י המוסד (תרומות וכד'). בעת דיווח המצבת יש לתת את הדעת למספר תחומים. ריכזנו למענכם:

ניצול שעות הוראה
תקצוב משרד החינוך במוסדות התיכוניים מיועד עבור שעות הוראה. בנוסף קיים תקצוב עבור הוצאות שאינן שכר הוראה – כגון הוצאות חשמל, שכר מינהל ולבורנטים וכד'. במוסדות חינוך שאינם מופעלים ע"י רשות מקומית – משרה"ח מאפשר לנצל 6% מתקצוב שעות ההוראה עבור עלויות תקורה או כל הוצאה שאינה שעות הוראה קבועות.
בימים אלו נשלחו ע"י משרדנו דוחות ניצול שעות ההוראה במוסדות העל יסודי.

בדיקות נוספות העוסקות בניצול שעות הוראה
⇐ ביקורת ניצול שעות תל"ן – ביקורת משרד החינוך כוללת בדיקת ניצול מלוא שעות התל"ן (תכנית לימודים נוספת, שעות הנגבות מהורי התלמידים) המדווחות במערכת אפיק.
עמידה בתכנית לימודים נדרשת
⇐ ביקורת ניצול שעות פרויקטים ספציפיים – שעות תגבור במקצועות ספציפיים, קולות קוראים וכד' הנדרשים בד"כ לדוחות ביצוע.
⇐ שעות שילוב וסל אישי – שעות שילוב, שעות 07, שעות 08.