החודש הוא החודש האחרון לעדכן את מצבת המורים. (עד לתאריך ה 3.5.2021) עפ"י הנחיות משרד החינוך יש לדווח את מלוא צוות ההוראה במצבת המורים. כך נדרשים המוסדות לדווח את השעות המתוקצבות ע"י משרד החינוך, ואפילו השעות הממומנות ע"י ההורים (תל"ן והשלמת שכ"ל) ושעות ממומנות ע"י המוסד (תרומות וכד'). בעת דיווח המצבת יש לתת את הדעת למספר תחומים בעת ובעונה אחת.


ניצול שעות ההוראה
תקצוב משרד החינוך במוסדות התיכוניים מיועד עבור שעות הוראה. בנוסף קיים תקצוב עבור הוצאות שאינן שכר הוראה – כגון הוצאות חשמל, שכר מינהל ולבורנטים וכד'. במוסדות חינוך שאינם מופעלים ע"י רשות מקומית – משרד החינוך מאפשר לנצל 6% מתקצוב שעות ההוראה עבור עלויות תקורה או כל הוצאה שאינה שעות הוראה קבועות.
בימים אלו נשלחו ע"י משרדנו בקשות למוסדות העל יסודי להמצאת נתונים לצורך הבדיקה. מוסד שלא קיבל בקרה יזומה על ידנו שירשום לרו"ח בתיה ברזל במייל: batyava@cpa.mishor.co.il

בדיקות נוספות העוסקות בניצול שעות הוראה:

• ביקורת ניצול שעות תל"ן – ביקורת משרד החינוך כוללת בדיקת ניצול מלוא שעות התל"ן (תכנית לימודים נוספת, שעות הנגבות מהורי התלמידים) המדווחות במערכת אפיק.
• ביקורת ניצול שעות תל"י – בקרה רב תחומית במוסדות העל יסודי בודקת ניצול שעות תל"י (תגבור למדעי היהדות) שעות המתוקצבות חלקית ע"י משרד החינוך.
• עמידה בתכנית לימודים נדרשת
• ביקורת ניצול שעות פרויקטים ספציפיים – שעות תגבור במקצועות ספציפיים, קולות קוראים וכד' הנדרשים בד"כ לדוחות ביצוע.