בחודש דצמבר עליה נוספת של שכר המינימום. מהי ההשלכה על עובדי ההוראה והסייעות?

לקוחות משרד מישור נהנים ממידע מקצועי ונגיש.
מחוברים למישור תמיד מעודכנים. לחצו כאן.