החל מ 1.7.2019 חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018

לקוחות משרד מישור נהנים ממידע מקצועי ונגיש.
מחוברים למישור תמיד מעודכנים. לחצו כאן.