כחלק מהמאבק שמנהלות הרשויות בישראל בהון השחור, בהלבנת​ ההון ובהעלמות המס, אושר בכנסת במרץ 2018 החוק לצמצום השימוש במזומן. החוק, המתבסס על המלצות "ועדת לוקר" לבחינת צמצום השימוש במזומן, קובע כי מעל לסכומים מסוימים ייאסר על הצדדים לתת ולקבל תשלום במזומן, ומכיוון שלצ'קים מוסבים ולצ'קים פתוחים ישנם מאפיינים דומים למזומן נקבעו הגבלות גם על השימוש בהם.

החוק לצמצום השימוש במזומן עולה שלב!
ב 1 ביולי 2019 תכנסנה לתוקף ההגבלות בנוגע לפרעון שיקים

• עיקרי החוק •

מאוחד-05

• לחומרי הסברה בנושא •

 

החוק המלא
החוק המלא
החוק המלא
החוק המלא