הכשרת עובדי הוראה, פורסם חוזר תקצוב והנחיות לשנת הלימודים תשע"ח

לקוחות משרד מישור נהנים ממידע מקצועי ונגיש.
מחוברים למישור תמיד מעודכנים. לחצו כאן.