המדינה התחייבה לבג"ץ לחתור לצמצום הפער בין ילדי החינוך המיוחד במערכת המוכש"ר. התפתחות במאבק להשוואת התקצוב.

לקוחות משרד מישור נהנים ממידע מקצועי ונגיש.
מחוברים למישור תמיד מעודכנים. לחצו כאן.