הסכם העוסי"ם: התפרסם צו הרחבה להסכם הקיבוצי של העובדים הסוציאליים 2022 הצו מחייב את המגזר הציבורי והן הבעלויות הפרטיות. מדובר ברפורמה המפשטת את תלוש השכר (בדומה לאופק חדש) לשכר יסוד ותוספות בודדות בלבד. ועיקריו: