בעקבות המשבר הכלכלי שנוצר עקב נגיף הקורונה, קיים חשש כי מחזור ההכנסות של מוסדות ציבור רבים יקטן משמעותית בשנת 2020. בהתאם לכך אושרו הקלות בנוהל שר האוצר לתמיכות במוסדות ציבור מתקציב המדינה.
ריכזנו לכם את תמצית ההקלות: