עובדי הרשויות ברובם עבדו בחלק מהזמן או בכולו "מרחוק", או לא עבדו בכלל, ובכל מקרה תנועת הרכבים היתה פחותה מצורה משמעותית. תקציבית עלויות הרכב גם פחתו. אבל את מס הכנסה זה לא משכנע לצמצם עלויות זקיפת מס.

תקציבית: רוב מרכיבי ההוצאה של הרכב אינם צפויים להיות מופחתים. הוצאות ליסינג או פחת וכן עלויות ביטוח ללא שינוי. עלות הוצאות משתנה שעיקרן הוצאות דלק, צפויות כמובן לפחות משמעותית. מניתוח עלויות רכב במספר רשויות למדנו כי קיים חסכון של כשליש מעלות ממוצעת חודשית לרכב, וזאת בגין כל תקופת המשבר.

97.

זקיפת שווי הטבה לצורכי מס:
רשות המיסים פרסמה הקלה בתאריך 02.04.20
"עובד בחל"ת במידה והחזיר את הרכב למקום העבודה – ניתן לזקוף שווי רכב בחלק יחסי. אולם אם הרכב העומד לרשותו של העובד – לא תחול ההקלה".
המשמעות היא שגם במקרה שהרכב קורקע, ואפילו היה העובד חולה או בבידוד! חובה לבצע זקיפת שווי.
⇐ עמדה זו כמובן בלתי סבירה. הוגשה תביעה ייצוגית לבג"ץ בהובלת רו"ח עופר מינרב, נגד רשות המיסים וביטוח לאומי לפיה אין לחייב את העובדים בגין שווי שימוש ברכב, בשל התקופה המתחילה ביום 22.03.2020 ואשר תסתיים עם ביטול התקנות. יש להמשיך ולעקוב אחר העדכונים.
⇐  בחודשי המשבר, מתעוררת שוב ההכרה כי לא פעם תשלום החזר הוצאות נסיעה ללא הצמדת רכב וזקיפתו, יכולה להביא לחסכון בעלויות המס. כתמיד – הוצאות רכב הפחותות מערך הזקיפה, קיימת עדיפות לבצע החזר הוצאות ולא זקיפה. הדבר אפשרי כאשר בעלות הרכב הינה על שם העובד ולא על שם הרשות.
⇐  עובד שיצא לחל"ת או לחל"ד, זקיפת שווי הרכב משוייכת לתקופה שלפני החופשה. זקיפת השווי לא מנוכה מתקבול דמי האבטלה, אלא יתרה מזו, בסיס השכר שלו לתחשיב דמי האבטלה – עולה.