חוזרי מחלקה מקצועית 2019

מישורים לחינוך, דצמבר 2019

מסעיפי החוזר:

> עדכוני שכר עובדי הוראה
> אגרות החוץ במוסדות החינוך המיוחד
> הרפורמה בחינוך המיוחד מתחילה לחלחל
> אופק חדש, המשך עידכון (3)

להורדה

מישורים לחינוך, נובמבר 2019

מסעיפי החוזר:

> סמינרים להכשרת עו"ה תש"פ
> תקצוב שעות 08 במוסדות על יסודי ותרבותי ייחודי
> ביקורת ביצוע מוסדות על יסודי – גל ביקורות חדש ומהפכני
> סייעת שניה בגני ילדים

להורדה

מישורים לחינוך, אוקטובר 2019

מסעיפי החוזר:

> מועדי הגשה וקולות קוראים, אוקטובר 2019
> תשלום שכר חודש ראשון שנת לימודים תש"פ
> מצבת תלמידים – זה הזמן לסגור קצוות

להורדה

מישורים לחינוך, ספטמבר 2019

מסעיפי החוזר:

> שכר עו"ה עידכון תוספת שקלית 2016
> שעות תל"ן, גביה מהורים ומה שבינהם. לראשונה ביקורת הצלבה במוסדות חינוך
> אופק חדש – הפרדוקס. מתי כדאי להמתין ולהרוויח בגלל יום אחד, לכל החיים!
> הכשרת עו"ה- סוגיית סמינרים ושלוחות נדרשת גם לפתחם של מוסדות ותיקים

להורדה

מישורים לחינוך, אוגוסט 2019

מסעיפי החוזר:

> ביגוד לעובדי הוראה
> הדרכת טיולים – לא מכל אחד!
> מלגות השתתפות משרד החינוך בתשלומי הורים לפעילות וההעשרה
> הכרה בסמינרים חדשים לעו"ה

להורדה

מישורים לחינוך, יולי 2019

מסעיפי החוזר:

> תקציב בגין קצובות הבראה, הבראה וביגוד לעו"ה – הדגשים והשוואה לדיני עבודה
> לוח החופשות בחינוך החרדי
> תלמידים עולים
> העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך – אסורה!

להורדה

מישורים לחינוך, יוני 2019

מסעיפי החוזר:

> על יסודי – מוחזקות
> תגבור לימודי יהדות – בשורה? היו טובות ממנה
> רשמית וסופית! רפורמת אופק חדש גם על מוסדות חינוך מיוחד במעמד מוכש"ר
> ביקורת פתע בגני ילדים – כך ערוכים לביקורת!

להורדה

מישורים לחינוך, מאי 2019

מסעיפי החוזר:

> כלל המוסדות – עדכון שיעורי הפרשות מעסיק לביטוח לאומי
> ביקורת רב תחומית – לראשונה ביקורת למוסדות על יסודיים
> סגירת שנת תקציב – אולי זו ההזדמנות האחרונה שלכם לתקצוב מלא לשנת לימודים תשע"ט
> מהם השלבים בתכנון כח האדם במוסד?

להורדה

מישורים לחינוך, אפריל 2019

מסעיפי החוזר:

> מוסדות יסודיים וחטיבות עליונות – קיזוז בגין אי הגשת מצבת מורים
> חינוך תעבורתי כיתות ט' בטיחות בדרכים
> תימרוץ ותגמול מיוחד במסגרת חוזה אישי – עו"ה באזור עדיפות לאומית
> אופק חדש בחינוך המיוחד המוכר שאינו רשמי

להורדה

מישורים לחינוך, מרץ 2019

מסעיפי החוזר:

> החודש בוצעו מספר עדכונים בתעריפי עלויות, בתחולה מינואר
> שרתים ומזכירים
> ביקורות משרד החינוך – דגשים לעמידה בזמנים

להורדה

מישורים לחינוך, פברואר 2019

מסעיפי החוזר:

> גני ילדים וחינוך מיוחד בחטיבות העליונות
> פרויקט חותם
> קרן השתלמות לעובדי הוראה – לא פשוט בכלל
> סיכום הבדלים בין קרן רגילה לקרן מורים

להורדה

מישורים לחינוך, ינואר 2019

מסעיפי החוזר:

> על יסודי – פעימה נוספת בהסכם שכר
> חיזוק הכלה והשתלבות
> ביקורות משרד החינוך – מהפכה! בוצע קיזוז למוסדות ששילמו קרן השתלמות כדין
> החוק לצמצום השימוש במזומן – מה ההשלכה על מוסדות חינוך?

להורדה

חוזרי מחלקה מקצועית 2018

מישורים לחינוך, דצמבר 2018

מסעיפי החוזר:

> על יסודי – תיקוני כיתות ותלמידים חריגים במערכת שכ"ל
> החודש פורסמו תעריפי אגרות החוץ בחינוך המיוחד
> החודש עודכנו מרבית הנושאים בהתאם לנתוני שנת הלימודים תשע"ט
> רמת שירות בעל יסודי

להורדה

מישורים לחינוך, נובמבר 2018

מסעיפי החוזר:

> סל שח"ם
> ביקורת משרד הבריאות במוסדות לילדים אוטיסטים
> שיפוי ימי מחלה
> צהרונים – משרד העבודה והרווחה

להורדה

מישורים לחינוך, אוקטובר 2018

מסעיפי החוזר:

> גמול ריכוז בי"ס קטן
> כלל מוסדות – מקדמות תקציב
> תכנון מצבת עו"ה
> עדכון השכר למורים צעירים בעל יסודי

להורדה

מישורים לחינוך, ספטמבר 2018

מסעיפי החוזר:

> עידכון תקציב רופא ואחות
> אגרת שכפול ותשלומי הורים חומרים
> תיקון לחוק חנ"מ אושר בחודש האחרון
> מענק שעות ו/או החזר שכר לימוד

להורדה

מישורים לחינוך, אוגוסט 2018

מסעיפי החוזר:

> תקציב קצובת ביגוד
> עדכון תוספת שקלית 2016
> סייעת שניה בגני ילדים – פורסמו קריטנריונים לתשע"ט
> תקציב ניצנים הגורמים השותפים בהפעלת התכנית – שינויים בן תשע"ח לתשע"ט

להורדה

מישורים לחינוך, יולי 2018

מסעיפי החוזר:

> בקשה לשעות ייעוץ
> מודל תקציב חדש לחימום צינון הופעל משנת תשע"ח
> דמי הבראה
> מענק יובל

להורדה

מישורים לחינוך, יוני 2018

מסעיפי החוזר:

> דווח שעות חינוך תעבורתי
> גמול ליווי טיולים לגננות
> תקציב על יסודי – מה טומנת בחובה שנת תשע"ט
> אושרה בועדת חינוך טבלת תשלומי הורים לשנת תשע"ט

להורדה

מישורים לחינוך, מאי 2018

מסעיפי החוזר:

> החזר נסיעות לתלמידים
> תחקיר – איזה עו"ה משתכר יותר גננת או מורה בעל יסודי?
> צהרונים – מחיר מרבי לצהרון
> כלל מוסדות – הערכות לשנת תשע"ט

להורדה

מישורים לחינוך, אפריל 2018

מסעיפי החוזר:

> קול קורא – השתתפות בהוצאות מנהליות ומחשוב תשע"ט
> בקשה למענק יובל
> עידכון שכר המינימום
> ביקורת שעות – פורמט הביקורת החדשה

להורדה

מישורים לחינוך, מרץ 2018

מסעיפי החוזר:

> חנ"מ – חיוב הרשויות המקומיות באגרות חוץ
> מילוי מקום מעל 51 יום
> ביקורת שעות – ביקורת בפורמט החדש בחטיבה העליונה
> תמיכות מעירית ירושלים

להורדה

מישורים לחינוך, פברואר 2018

מסעיפי החוזר:

> תקציב תוכנית ניצנים
> בקרות עצמיות בנושא שכר
> חופשות חגים בגנים ובבתי הספר
> התמודדות במכרזים מלכרים ועוסקים

להורדה

מישורים לחינוך, ינואר 2018

מסעיפי החוזר:

> חינוך מיוחד – ועדות השמה. האם צפוי שנוי הליך?
> פערים בתקציב בי"ס מוכש"ר ופטור
> ניצול ימי מחלה למורים
> הדגשים בהגשה טכנית של נוהל תקצוב