חוזרי מחלקת עמותות 2021

מישורים לעמותות, פברואר 2021

אושר מענק משרד האוצר למוסדות ציבור 100 מליון שח

להורדה

חוזרי מחלקת עמותות 2020

מישורים לעמותות, יולי 2020

מענק שימור התשתית הארגונית של מוסדות הציבור

להורדה

מישורים לעמותות, חוזר מענק סיוע, מאי 2020

> מענקי סיוע לעמותות בקורונה: תכנית, סכומים והגשה בפועל

להורדה

מישורים לעמותות, פברואר 2020

> הגשת בקשה לעזבונות המדינה
בדיקת התאמה, מילוי הטפסים והמלצות חשובות

להורדה

חוזרי מחלקת עמותות 2019

מישורים לעמותות, חוזר סוף שנה, דצמבר 2019

> משימות לסוף שנת מס, ניהול ספרים וניהול תקין
> פטור מארנונה
> שיפור ציון איתנות פיננסית, ועוד >>>

להורדה

מישורים לעמותות, נובמבר 2019

> בקשת תמיכה במרכב"ה ל 2020
> המדריך המקוצר להגשת תמיכות 2020

להורדה

מישורים לעמותות, אוגוסט 2019

> טיוטת נוהל תמיכות ממשרדי ממשלה
> שיפוי וביטוח נושאי משרה בעמותה
> פוליסת אחריות נושאי משרה

להורדה

מישורים לעמותות, אפריל 2019

> גיוס המונים, עצות מבית מישור
> שו"ת שימוש במזומן
> בקשת תמיכה מעזבונות המדינה

להורדה

מישורים לעמותות, מרץ 2019

> דוח מילולי מפורט
> דיווח מקוון וחתימות דיגיטליות
> סקר רשם העמותות

להורדה

חוזרי מחלקת עמותות 2018

מישורים לעמותות, מאי 2018

חוזר ניכויים והטבות לעובדים:
> כך תוכלו לחסוך בזקיפות שווי
> הגשת טופס 856 ו 102 – החודש
> סיכום הטבות שמותר לתת לעובד

להורדה

מישורים לעמותות, מרץ 2018

רשם העמותות – מה חדש?
> תקרת התרומה הפטורה מדיווח עולה
> דוח מילולי בפורמט חדש
> תזכורת תשלום אגרת הרשם.

להורדה

מישורים לעמותות, פברואר 2018

פעילות עסקית בעמותה וחובת דיווח:
> ארבעת שאלות המפתח
> סוגיות מיוחדות – מעון יום, גני ילדים ועוד
> על מה תקפיד עמותה המקיימת פעילות עסקית?

להורדה

מישורים לעמותות, ינואר 2018

חוזר תמיכה מעזבונות המדינה:
> בקשת תמיכה מעזבונות המדינה
> המלצות חשובות בהגשת הבקשה
> דגמאות לעזבונות מיועדים

להורדה

חוזרי מחלקת עמותות 2017

מישורים לעמותות, דצמבר 2017

חוזר סוף שנת מס 2017:
> חידושים ועידכונים, ניהול תקין וניהול ספרים – משימות
> עלית מדרגה בדוח המילולי לקראת דוח 2017, שיפור איתנות פיננסית
> שכר וזקיפת שווי, בחינת חובת ניכוי במקור

להורדה

מישורים לעמותות, נובמבר 2017

חוזר תרומות ותמיכות:
> ריענון הוראות רישום
> ספר תרומות, רישום קבלה
> בקשות תמיכות – דגשים בעת הגשת הבקשה

להורדה

מישורים לעמותות,יולי 2017

הסכם הפטק"א וחוק הגמחים:
> חלופות הרישום בהתאם לחוק הפטק"א
> בדרך לחוק הגמחים – התנאים לרישיון
> עידכונים מועדת כספים

להורדה

מישורים לעמותות, יולי 2017

חוזר נוהל איתנות פיננסית:
> משמעות הציון
> מדדים לציון
> הסבר למדדים

להורדה

מישורים לעמותות, מרץ 2017

חוזר עמותות – ארנונה:
> עדכון אפשרות לחריגה בהוצאות הנה"כ
> תזכורת לתשלום אגרת רשם העמותות
> פטור ארנונה למוסדות

להורדה

מישורים לעמותות, ינואר 2017

חוזר עמותות – עזבונות:
> תמיכה מעזבונות המדינה
> תמיכה ממשרד הרוחה לאחזקת תלמידים בפנימיות
> תשלום אגרת רשם העמותות 2017

להורדה

חוזרי מחלקת עמותות 2016

מישורים לעמותות, דצמבר 2016

חוזר סוף שנת מס:
> ניהול ספרים וניהול תקין
> שיפור איתנות פיננסית
> שכר וזקיפת שווי, בחינת חובת ניכוי במקור

להורדה

מישורים לעמותות, דצמבר 2016

מבזקון נתמכי אגף מוסדות תורניים:

להורדה

מישורים לעמותות, נובמבר 2016

מילגות:
> הוראות כלליות
> האם מותר לשלם מילגה ושכר לאותו אדם מאותה עמותה?
> מילגת חוקר פטורה ממס?

להורדה

מישורים לעמותות, נובמבר 2016

עזבונות המדינה לשנת 2017:
> חובת הגשה מקוונת
> המלצות חשובות בהגשת הבקשה