חוק ההסדרים 2023

עוסק זעיר 
כיום, מרבית החוקים, התקנות והכללים השונים שחלים על עוסקים גדולים חלים גם על עוסקים זעירים. הרפורמה שתחול מיום 01/01/2024 מסדירה כי עוסקים זעירים יהיו זכאים להקלה בבירוקרטיה מול מס הכנסה. העוסק יהיה זכאי לנכות מהכנסותיהם שיעור הוצאה נורמטיבי קבוע בשיעור 30% ויהיה פטור מחובת הגשת דין וחשבון מפורט לרשויות המס. ידרשו רק לדווח כולל ולממשק תיאום מס ודיווח על מחזור העסקאות המשוער. בנוסף החל מינואר 2024 תועלה תקרת מחזור העסקאות של עוסק זעיר ל- 120,000 ש״ח (107,000 כיום). המחזור של העוסק הפטור אשר בחר כן לדווח הוצאות ולא לגזור שיעור קבוע יעודכן גם הוא ל-120,000 ש״ח.
מי לא יוכל להכנס להסדר? 
🎯 מי שמעסיק עובדים
🎯 מי שקיים חשש שינתב הכנסות מעסק אחר – כלומר מי שיש לו הכנסות נוספות מעבר לעוסק הזעיר.
🎯 מי שקיים חשש שניתב הכנסות שכר לעסק – חלק מהכנסתו התקבלה ממעסיקו בשנת המס / או יותר מ-25% מהכנסתו התקבלה מעסיקו ב-3 שנים האחרונות.
חוזר מפורט הבדל בין פטור וזעיר (וריענון מורשה) יישלח לכם. כרגע טרם ידוע עדיין האם הכללים החלים על פטור חלים כן/לא זעיר. מקדמות ביטו"ל / חובת פנסיה / דיוווח והצהרת הון וכו'.
חשבוניות מס מקוונות 
במטרה למנוע הוצאות חשבוניות פיקטיביות ולהילחם בהון השחור, החל משנת 2024 יחול שינוי בהליך הוצאות חשבוניות מס בגין עסקאות שערכם 25,000 ש"ח ומעלה. הפקת חשבונית תהיה באמצעות מספר מיוחד שיתקבל מרשות המיסים. הסכום יפחת בהדרגה עד שנת 2028 ויגיע ל-5,000 ₪.
שכירות מגורים! 
א. לא פחות ממהפכה –  החל משנת 2023 הכנסות שכירות יהיו חייבות בדיווח אף אם הן פטורות.
ב. בעלים שיש לו דירה יחידה שאותה הוא משכיר ובמקביל שוכר דירה אחרת ומשלם בעבור מגורים או לבית אבות – נוספה אפשרות של ניכוי הוצאות שכירות המשולמות עד 90,000 ₪.
ההקלה רלוונטית רק במסלול מס קבוע ומופחת של 10%, שאינו מכיר בניכוי הוצאות, למעט ניכוי הוצאות השכירות.
טיפ:
במחירי ריבית 2023 לא פעם מסלול המס המלא – זול יותר. דירות המגורים הנרכשות בשנים האחרונות יקרות. כך נעמיד בצד הוצאות: פחת מנכס "יקר" 3% + ריבית מטורפת 5% עד 9% + הוצאות כמו תיווך ניהול חשבונות וכו' ממול נעמיד מבויישות ההכנסות: תשואה ברוב המקרים 5% או פחות.
חשבון פשוט… יש הפסד. עדיף לא לשלם מס כלל, על פני תשלום 10% על היתרה…
קיצור הפטור ממס רכישה ושבח בחילופי דירות 
התקופה שבמהלכה ניתן להחזיק בשתי דירות בפטור ממס שבח ורכישה יעמוד על 18 חודשים חלף 24 חודשים כיום.