טופס 50
האישור נועד להעביר את המס ממסלול מס שבח למסלול מס הכנסה ומיועד למי שהכנסה ממכירה הינה פרותית.

קיימים 3 סוגי טפסי 50

1. אישור כללי לחברה – האישור תקף לשנה
2. אישור לפרויקט – קיימים 3 סוגים
א. אישור לפרויקט רגיל
ב. אישור לפרויקט לשנה
ג. אישור לפרויקט בליווי בנקאי
3. אישור פרטני לנכס

להלן התנאים החשובים בכל סוג אישור:
לאישור כללי ולאישור לפרויקט יש תנאים רבים כי מדובר בסוג של "תעודת הכשר".

השלבים בדיווח
שלב א – דיווח למסמ"ק על המכירה
מוכר זכות במקרקעין צריך להצהיר לאחר המכירה בטופס 7000/ב כי מכר דירה ונתון לשומת מס הכנסה.

שלב ב – מסמ"ק מקפיא את החיוב
אם מדובר בנכס בבניה – ל-12 חודשים ואז או מבקש טופס 50 או נותן אורכה במנו תשל 12 חודשים עד מקסימום 3 חודשים לאחר סיום הבניה.
אם מדובר בנכס בנוי – ל-3 חודשים ואז או מבקש טופס 50 או נותן אורכה במנות של 3 חודשים

שלב ג – בקשה לאישור פטור לפי סעיף 50 ממ"ה – הגשת הטפסים כאמור לעיל.

שלב ד – תשלום ערובה או מקדמות
באישור כללי לחברה לשנה – יותנה במקדמה ולא בערובה כי מדובר באותה שנה
באישור לפרויקט
> לפרויקט רגיל 1.5% ממחזור המכירות הצפוי
> לפרויקט בליווי בנקאי – 13% מהרווח הצפוי
באישור פרטני
> אם המסירה צפויה באותה שנה – תדרש מקדמה בגובה מס חברות על הרווח.
> אם המסירה תהיה לאחר יותר משנה – תדרש ערובה של 3% מהמחזור.
ניתן תמיד להוכיח שרווח צפוי נמוך יותר ולהקטין ערובה/מקדמה

שלב ה' – הגשת דוחות ותשלום השומה למ"ה