גמול מורה יועץ בחטיבה עליונה מושפע מוותק המורה בייעוץ. בשנת 2021 עודכן שיעור גמול הייעוץ ב 0.5% עד 1%

ביתר החטיבות אין תקצוב, אך משרה"ח ממליץ להקצות: יסודי – 1 ש"ש לכיתה וחט"ב 1.5 ש"ש לכיתה.

תקציב בגין מורה יועץ:
בחטיבות העליונות בהיקף של 1.7 ש"ש לכתה נורמטיבית.
משרד החינוך ממליץ להקצות שעות ליועץ גם בחטיבות הגיל שאינן מתוקצבות – 1 ש"ש לכתה בביה"ס היסודי, 1.5 ש"ש בחט"ב.

תנאי העסקת מורה יועץ:
> נדרש לקבל אישור העסקה ספציפי עבורו ע"י הפיקוח.
> היועץ החינוכי הינו "מורה יועץ", תנאי העסקתו הינם בהתאם לתנאי השכר של עובדי ההוראה. בנוסף, זכאי לגמול ושעות ייעוץ.
> לפחות 1/3 משרה בהוראה פרונטלית בכיתה