רישום לכנס העמותות הדו שנתי – קבוצת מישור
מחיר: 250 ש"ח | לקוח המשרד 150 ש"ח