האגף להכשרת עובדי הוראה פרסם חוזר הערכות לשנת תשפ"ב. עיקר העדכונים:

  1. היקף הלמידה מרחוק – היקף הלמידה מרחוק שעמד על 15% יגדל עד ל25%. פורסמה חוברת הנחיות למוסדות.
  2. תכנית ייעודית למרצות בתפקיד (אתרוג) לקידום מצוינות פדגוגית – תפורסם בקרוב
  3. תכנית "סמינר כיתה" מקבלת בשנה"ל תשפ"ב תוספת תקצוב משמעותית
  4. רישוי הסמינרים – הסמינרים ידרשו לרישוי. דרישת המשרד, עולה לאחר אסונות בטיחות שארעו בשנה שחלפה. בקשה זו מעלה סוגיות בטיחות, סוגיות על בעלות מבנה המוסד וסוגיות מורכבות נוספות.

נושאים נוספים שעלו ממכתבה של גב' איריס וולף והינם בבחינת המשרד:

⇐ מסלולי הגיל הרך נמצאים בירידה מתמדת
⇐ בוגרות כיתות החינוך המיוחד ושילובן בלימודים בסמינר
⇐ יועצות לכיתות הסמינר
⇐ מיסוד הקשר בין שלוחה לסמינר אם – עד להפיכתה של השלוחה למוסד עצמאי.  עולה כי יש לקיים ישיבות צוות משותפות, בסדירויות קבועות מראש וגישה פתוחה למאגרי מידע.

מתווה חדש של מבחני התמיכה למוסדות להכשרה להוראה בשלבים מתקדמים.
המתווה נערך במשותף עם צוות מנהלי סמינרים ומיועד להטמעה בשנה"ל תשפ"ג.