מנהלת מחלקה מוניציפאלית: רו"ח ברכי קופמן 
 

שרותי המחלקה

המחלקה המוניציפאלית

המחלקה המוניציפאלית מספקת מגוון שירותים לרשויות מקומיות תוך מתן שרות מקצועי, איכותי, עדכני ומדויק. אנו מאמינים בהענקת ערך מוסף ללקוח. במסגרת השירות אנו מעניקים ליווי בהכנה והגשת תוכניות התיעלות והבראה, מיקסום הכנסות משרה"ח והרווחה, ליווי מערך ההסעות ברשות, ליווי ויעוץ חשבונאי כולל עמידה מול רשויות המס, שרותי חשבות ובודק שכר ומענה לביקורות שכר מטעם משרד הפנים ומשרד האוצר ועוד.

רו"ח אביגיל שקוביצקי משמשת למעלה מעשר שנים כמבקרת מטעם משרד הפנים. המשרד שותף למיזמים מוניציפאלים למשל הקמת פורום ועדים מקומיים חרדיים בשנת 2016.
על לקחותינו נמנים ערים, מעוצות מקומיות, אזוריות וועדים מקומיים: ירושלים, ביתר, בית שמש, עמנואל, רחובות, בית אריה, מעלה אפרים, גבעת זאב, מטה בנימין הישוב היהודי בחברון, תל ציון וקדומים.

יצוג ולווי חשבונאי ודוחות כספיים

רו"ח אביגיל שקוביצקי בעלת נסיון של יותר מעשור בעריכת דוחות מטעם משרד הפנים, הכנת דוח שנתי, דוח חצי שנתי, דוחות רבעוניים, הגשה ודווח למשרד הפנים, ייצוג מול רשויות המס.
הנח"ש בהתאם לכללי חשבונאות ולכללים הרלוונטים ברשויות המקומיות
סיוע בהכנת התקציב השנתי של הרשות ושיגורו לאתר משרד הפנים.
מתן ייעוץ שוטף בנושאי חשבונאות ומענה לשאלות מקצועיות.
בדיקת מענק משרד הפנים לפי הקריטריונים.

תוכניות הבראה, המראה והתיעלות

פילוח הדוחות הכספיים, יעדים תקציביים, אבני דרך ותהליכי פעילות נדרשים על מנת להגיע לאיזון תקציבי.
תוכנית הבראה בפורמט משרד הפנים כולל לווי לאישור התוכנית במשרד
בחינה מדוקדקת של כלל מחלקות הרשות וניתוחים נדרשים: חינוך, רווחה, ארנונה, מים, חוקי עזר וכיוצ'
סיוע בניסוח קובץ נהלים והטמעתם.

בודק שכר

ביקורת תשלומי שכר ומנגנון העסקת עובד בהתאם לתנאי השירות של עובדי המגזר המוניציפאלי בישראל בדיקה לגבי נאותות תחשיבי השכר ועמידה במכלול דרישות החוק הן חשבות שכר והן ניהול כוח אדם.
דוח סיכום ממצאים הכולל רשימת ליקויים והנחיות לתיקונם.

מחלקת חינוך ומחלקת רווחה

מקסום הכנסות משרד החינוך
רו"ח אביגיל שקוביצקי נחשבת למובילה בארץ ושותפה להליכי חקיקה ונהלי של המשרד
יצוג ולווי מלא מול הפרסונות הרלוונטיות במשרד החינוך
בניית תקציב הכנסות מיטבי למקסום הכנסות חינוך בהתאם למוסדות החינוך ולתלמידים ברשות
פילוח כלל סעיפי התקציב ואיתור חסרי תקצוב
השוואת ביצוע הוצאות חינוך לתקבולי חינוך והתייעלות בפרק חינוך
מעקב מית"ר חודשי והתאמת דוח תקבולים בפועל לתקציב הצפי השנתי
דוח סיכום לגזבר ולמחלקת חינוך, התראות בדבר חסרים והנחייה למקסום הכנסה
הדרכה ולווי שוטף בכל הקשור למחלקת חינוך ותקציבי חינוך
לווי בתקציבי רטרו כולל ביקורת שכר רטרו מול חשבות משרד החינוך
מחלקה מקצועית למוסדות חינוך במשרדנו ביצעה למעלה ממאה פרוייקטים למקסום הכנסות חינוך ומלווה עשרות רשתות חינוך ורשויות מקומיות לדוגמא עיריית ירושלים

אגרות תלמידי חוץ
ביקורת תשלומי אגרות חוץ בהתאם לשיבוץ ולקות תלמידים, תל"ן ושרותים נוספים
לווי דרישה ומעקב תקבולי הכנסות בגין תלמידי חוץ

רמת שרות ותקן במוסדות על יסודי
מקסום רמת שרות בבתי ספר על יסודי
התאמת תקני בית הספר אופטימליים לתקנים בפועל, מעקב פרופיל וניתוח סטיות

ניהול עצמי בבתי הספר היסודיים, תקציבים ומעקבים יזומים

הכנת תקציבים שנתיים לביה"ס
ליווי מנהלים ומזכירות.
הכנת דוחות כספים ומאזן שנתי ודוח' מסוקר לרשות המקומית.
בקרה פנימית ובקרת ממשק ביה"ס – רשות..
בקרת נתוני ביצוע, התראה על פערי תקציב.
עדכונים והנחיות שוטפים
בקרה שוטפת אחר ביצוע הנה"ח
בדיקת דיווחים

מערך ההסעות

בדיקת עלויות מול תוצאות המכרז ומחירי הוועדה המחוזית.
בדיקת היקף השתתפות המשרד בעלות מסלול ההסעות בחינוך המיוחד.
מעקב אחר דיווח הסעות חנ"מ בחופשות.
הגשת בקשה להשתתפות נוספת בגנים עם בעיות טופוגרפיות.
בדיקת בקשות בגין ליווי בהסעות.
הגשת ערעורים לזכאות לליווי
הטיפול במערך ההסעות מבוצע ע"י שרי רובין בעלת נסיון של 8 שנים בתחום

תקציבי רווחה

בדיקת עלויות מול תקצוב ובחינת שיעור תקצוב מספק
ניתוח חריגות בשכר – דווח שכר בחסר, דווח תקן בחסר
הדרכת הצוות הרלוונטי ברשות למקסום הכנסות רווחה

בין לקוחותינו