פרופיל המחלקה

מחלקת חברות ומיסים במשרד מתמחה במתן שרותים חשבונאיים וביקורת דוחות כספיים ללקוחות עסקיים, והיא בעלת הכשרה וניסיון במיסוי מקרקעין, חדלות פרעון, הערכת שווי חברות. על לקוחותיה נמנים בעקר חברות יזמיות, חברות העוסקות בפעילות נדל"ן, וחברות קונצרניות בעלות הרכב מסועף של מספר חברות.

כל מה שמורכב יכול להיות פשוט, שרה גוטליב.

שרותי המחלקה

שרותים נוספים

ביקורת דוחות כספיים, רשויות המס ורשות החברות

⇐ ביקורת דוחות כספיים, יצוג מול רשויות המס וביטוח לאומי
⇐ דוחות אישיים, הצהרות הון פריסת רווח הון ושבח.
⇐ ייצוג בביקורות שומה, ביקורות מע"מ, ביקורות ניכויים וניהול ספרים
⇐ במחלקה חטיבת הנהלת חשבונות וחטיבת שכר המעניקות שירות חשבונאי שוטף בהתאם לכללי חשבונאות

סוגיות מס

⇐ חוות דעת מומחה בסוגיות מס.
⇐ הגשת בקשות להחלטות מיסוי מקדמיות – פרה רולינג
⇐ מכירת פעילות ועסקאות מניות, הערכת מוניטין והערכת שווי פעילות,
⇐ דוחות על פעילויות בינלאומיות בישראל.

הנהלת חשבונות, חשבות שכר, דווחי מע"מ ומס

⇐ הנהלת חשבונות חד צדית או כפולה לפי כללי חשבונאות
⇐ דיווחים לרשויות (כולל דיווח מע"מ מפורט)
⇐ שליחת דוחות תקופתיים שוטפים
⇐ חשבות שכר בהתאם לדיני עבודה

יעוץ וליווי כלכלי לחברות

⇐ עריכת תוכניות עסקיות ותוכנית להתייעלות ושיקום העסק. ניתוח אסטרטגי של העסק המתוכנן הערכות כספיות לצורך גיוס הון וקבלת החלטות.
⇐ הערכות שווי מניות, פעילות, מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים.
⇐ סיוע בהגשת בקשות להלוואה בערבות המדינה.
⇐ ליווי רכישת מניות ואקזיטים.
⇐ ליווי הסכמי ממון בהליכי גירושים.
⇐ לווי עו"ד בתהליכי חדלות פרעון.
⇐ לווי והתווית מודלים כלכליים הסכמי שותפים.
⇐ הגשת בקשות למדען הראשי ולמשרד הכלכלה.
⇐ מומחיות בבניית מתווה עסקאות בחברות מסועפות (קונצרנים).
⇐ מודל תימחור: פיתוח ישומים אינטראקטיביים לתימחור אופטימלי. כולל סימולטור לשימוש עצמאי.
⇐ ניתוחי רווחיות: במסגרת השירות ניתן מענה לעסקים בבחינת מצב רווחיות העסק.
⇐ עריכת חוות דעת מומחה לתצהירים לבתי משפט.

נדל"ן

⇐ תכנוני מס מורכבים והסכמי שותפים ויזמות.
⇐ חוות דעת וליווי עסקאות נדל"ן מורכבות .
⇐ בקשת טפסי 50 כללי לחברה ולפרויקטים.
⇐ ליווי הגשת בקשות לפי חוק עידוד השקעות הון
⇐ התמחות בדוחות חברות יזמיות, תכנון כלכלי, בקרה על ציר הזמן ופילוח לפי פרויקטים.
⇐ בחינת מסלולי מיסוי השכרות נדל"ן ודיווח לרשויות

תכניות עסקיות

⇐ ניתוח אסטרטגי של העסק המתוכנן: ההיבט הפיננסי, שיווקי ותפעולי, ניתוח מגמות בשוק מתחרים וקהל יעד, הערכות כספיות, תחשיבים וניתוחים, סקירת יעדים, חזון ואסטרטגיה.