מחלקה ייעודית המספקת שירותי שכר ובקרת שכר למוסדות חינוך, עמותות, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה

ניהול המחלקה

רו"ח רחל רביץ, מנהלת מחלקת שכר ובקרת שכר

טלפון: 5001772 02 | נייד: 8589898 054
מייל ישיר: rachel@cpa.mishor.co.il

מחלקת שכר במשרדנו מונה כ 20 רואות חשבון יועצות מס, בודקות שכר וסטאזריות, ומנוהלת ע"י רואת חשבון רחל רביץ, מומחית בעלת שם בתחום שכר והעסקת עובדים. במחלקה תמצאו מענה נרחב למגוון נושאים תחשיביים בתחומי חשבות שכר ותחומים נושקים, כולל התמחות מהטובות בארץ בתחום שכר עובדי הוראה וחינוך.

יעוץ פנסיוני
חישוב צפי המרה וסימולציות שכר באופק חדש
בודק שכר
ביקורת שכר עובדי הוראה – משרד החינוך
חשבות שכר, עובדי הוראה וכללי
תביעות חוב
תמחיר כח אדם, הסכמים והודעות לעובד
ניהול סיכונים
יעוץ משיכת פיצויים והפרשות פנסיה
ביקורת שכר משרד העבודה והרווחה ומשרדי ממשלה נוספים