החל מחודש אוקטובר 2021 חלה חובת דיווח מפורט לביטוח לאומי עבור כלל המעסיקים. הדיווח מקוון ישירות מתוכנת השכר. דיווח זה מאפשר לביטוח לאומי לקבל מידע של כלל נתוני שכר העובדים כולל מידע אינפורמטיבי כמו ימים, שעות, יתרת ימי מחלה וחופשה של העובד ועוד. נדרשת תשומת לב והקפדה מירבית בהזנת / העברת נתונים מדויקים מידי חודש למערכת השכר בטרם הדיווח. למשל: עובדים המבקשים השתתפות ביטוח לאומי עם ניצול מכסת ימי המחלה שלהם, הגשת בקשה לפדיון ימי מחלה במוסד על יסודי. הדיוק בדווח התלושים וניצול ימי מחלה בזמן אמת, חשוב מבעבר.