2105, 2024

מערכת התרומות הדיגיטלית רשות המיסים

יום שלישי, 21 מאי , 2024|0 Comments

מינואר 2025 עמותות בעלות סעיף 46 תידרשנה להפיק קבלות ממערכת התרומות הדיגיטלית.המערכת של רשות המיסים תופעל בהתאם להנחיות "מודל חשבונית ישראל".  אפשרי להתחיל כבר כעת... פנו לבית התוכנה ובדקו האם אתם ערוכים. כל קבלה תופק [...]

2005, 2024

עדכוני מאי 2024 | סוגיות שונות בעמותות

יום שני, 20 מאי , 2024|0 Comments

בשורה מאת רשם העמותות: 1. מערכת רשם העמותות עוברת שדרוג ואפשרות לבדיקת תקינות הדוח באופן אוטומטי תוך חתירה לקבל אישור ניהול תקין בתוך 60 דקות.     צפוי כי 60% מהעמותות תקבלנה את האישור אוטומטית. יתר ה-40% שהן [...]

605, 2021

סעיף 46 למוסד חינוך

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

מוסדות חינוך וגובים כספי הורים? ייתכן סוף סוף מתווה הסדרה. עמותות רבות פועלות לקבלת אישור לסעיף 46. אישור זה מאפשר לתורמים לעמותה לקבל זיכוי ממס בשיעור 35% מסך התרומה, מה שמעודד תורמים פוטנציאליים לתרום לעמותות [...]

1012, 2020

ניכוי במקור לשנה זו ולשנה הבאה, דצמבר 2020

יום חמישי, 10 דצמבר , 2020|0 Comments

אישור ניהול ספרים ספקים - “חוק עסקאות גופים ציבוריים” קובע שכל עמותה, גם עם מחזור קטן וגם ללא ותק או עובדים חייבת לבדוק בכל התקשרות ספק מעל 4,920 ₪ בשנה שיש לו “אישור ניהול ספרים”. [...]

1604, 2019

שו"ת שימוש במזומן

יום שלישי, 16 אפריל , 2019|0 Comments

שאלה: במידה וחזרו למשלם שיקים והוא רוצה לשלם במזומן, האם חוק המזומן חל? תשובה: יש לחזור לעסקאות המקוריות ולבחון אותן. שאלה: האם הפקדת מזומן ישירות לחשבון המקבל מהווה תשלום במזומן? תשובה: חיובי. מהווה תשלום במזומן. [...]

3012, 2018

חוק המזומן – שאלות נפוצות בעמותות

יום ראשון, 30 דצמבר , 2018|0 Comments

מס הכנסה יצא בקמפיין הסברה לכלל הציבור. אנחנו ריכזנו עבורכם מה המשמעות במישור העמותות. כידוע וכזכור, החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף החל מ01.01.2019. שימו לב, החוק נקרא חוק לצמצום השימוש במזומן, אולם הוא מתייחס [...]

3012, 2018

הקלה לעניין 46: הגדלת תקרת שכר מנכ"ל, ויתר גמישות בהשקעות מניבות

יום ראשון, 30 דצמבר , 2018|0 Comments

חידוש לעניין מוסדות מאושרים לפי סעיף 46 לפקודה: הגדלת התקרה של שכר מנכ"ל לאוניברסיטאות, מכללות ומוסדות גדולים. חשוב לדעת - לפי הוראות החשב הכללי: אין שינוי. תקרה שנתית לשכר מנכ"ל 620,000 ₪. להלן הדיפרנציאציה לפי [...]

602, 2018

פעילות עסקית בעמותה וחובת מיסוי ודיווח

יום שלישי, 6 פברואר , 2018|0 Comments

מלכ"ר פועל שלא לכוונת רווחים ומקדם מטרות ציבוריות ומשכך פטור ממע"מ וממס. יותר ויותר עמותות מגייסות כספים באמצעות פעילות עסקית ורווחית: כמו למשל הפעלת אולם אירועים, מופעי תרבות קבועים, הפעלת ברכת שחייה ומכוני כושר, מכירת [...]

3101, 2018

ניכוי במקור מספקים שנת 2018 – תזכורת וריענון

יום רביעי, 31 ינואר , 2018|0 Comments

עמותה נדרשת לנכות מס מספקים (למעט אם יש אישור פטור מהספק) ולדווח (102/856) על תשלומי ספקים וניכוי. העדר ניכוי ודווח מעביר חלילה את נטל המס של הספק על המשלם, גורר קנסות, וגורר ביקורת ניכויים. > [...]

2412, 2017

חידוש אוטומטי של אישורי ניכוי מס במקור וניהול ספרים – מה לעשות?

יום ראשון, 24 דצמבר , 2017|0 Comments

כמידי שנה, במהלך חודש דצמבר או ינואר מס הכנסה צפוי לבצע מהלך ממוחשב ומרוכז להארכת אישורי פטור מניכוי מס ואישורי ניהול ספרים עד 31.3.2019 לזכאים. באיזה מקרה לא יוארך לעמותה האישור באופן אוטומטי? ממה כדאי [...]

1707, 2017

סעיף 46 – הקלות מיסוי מקרקעין

יום שני, 17 יולי , 2017|0 Comments

• באיזה אופן מזדכה המוסד ממס שבח? מכירת זכות במקרקעין בידי מוסד פטור לפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין בהתאם לפרוט להלן: 1. המקרקעין שמשו במישרין את המוסד במשך 80% מהתקופה - יש פטור מלא. [...]

1707, 2017

סעיף 46 – הקריטריונים וההגבלות

יום שני, 17 יולי , 2017|0 Comments

• האם יש הגבלות מיוחדות? כן. על עמותות בעלות אישור ע"פ סעיף 46 לעניין תרומות חלות הוראות מיוחדות, המתמקדות בשני מישורים: אי מתן טובות הנאה לחברי העמותה ולקרוביהם וכן הקפדה על התנהלות כספית ראויה. חשוב [...]

1707, 2017

סעיף 46 – קבלת אישור לראשונה

יום שני, 17 יולי , 2017|0 Comments

הידעת? סך ההשתתפות הכוללת של המדינה בעקיפין במוסדות ציבור המאושרים לעניין 46 עומדת על קרוב למיליארד ₪ בשנה. • התועלת: מהן ההטבות מאישור לפי סעיף 46? • גודל: מה מחזור ההכנסות המינימלי? ניתן [...]

1403, 2017

עדכון לגבי אפשרות לחריגה בהוצאות הנהלה וכלליות (לסעיף 46)

יום שלישי, 14 מרץ , 2017|0 Comments

בעקבות הבנות חדשות עם רשות המסים, תבחן אפשרות למתן חריגה בהוצאות הנהלה וכלליות (לעניין קבלת אישור לפי סעיף 46) לפי עניין, נסיבות ואופי פעילותו של כל ארגון בעל סגל עובדים מצומצם, שרוב פעילותו היא פעילות [...]

2012, 2016

בחינת חובת ניכוי במקור של שנת 2016 ושל שנת 2017

יום שלישי, 20 דצמבר , 2016|0 Comments

לתשומת לב, חודש דצמבר, זהו חודש הדיווח האחרון של שנת 2016 של טופס 102 למס הכנסה. כמו כן יש לבחון חובת דיווח לשנת 2017. כל מחזורי ההכנסות מתייחסים להכנסות שהתקבלו ולא להכנסות בשווה כסף. עמותה [...]